RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Informacja o przystąpieniu do realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

19.09.2019

Informuję, że Gmina Frysztak przystąpiła do realizacji zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie p. n. „Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak polegający na zbieraniu, ważeniu, ładowaniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu tych odpadów”

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz złożenia uwag i wniosków

18.09.2019

W związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza” Wójt Gminy Frysztak zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:
1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
2. Składania uwag i wniosków w terminie od 19.09.2019r. do 18.10.2019r.

»» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.13.2019

17.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr ewid. 72/9, obr. ew. Twierdza.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.5.2019

16.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogi gminnej (ul. Nowa) na działkach nr ew. 54/2, 54/1, 52, 32/2, 33/2, 33/4, 34/2, 35/2, 36/3, 37/3, 38/2, 39/4, 39/11, 39/8, 41/5, 66/5, 67/5, 41/6, 396 i 384, obręb ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.12.2019

16.09.2019

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 16 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 255/1, 255/2, 257, 258, 263, 264/1, 264/2, 268/4, obr. ew. Pułanki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.7.2019

16.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 1956 i 1957, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.8.2019

16.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 2002/1, 2002/4, 2003/1, 2082, 2092, 2093, 2094 i 2095/5, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.9.2019

16.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 402/1, 402/2, 402/3, 403 i 404, obr. ew. Glinik Średni.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.10.2019

16.09.2019

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Gminy Frysztak w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 680/1, 680/2, 681/7, 684, 687/1, 687/2, 688/2 obr. ew. Glinik Średni.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.6.2019

13.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 14 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Gminy Frysztak w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 157, 203/6, 203/8, 203/9, 203/17, 203/18, 203/33, 203/34, 203/47, 204/7 i 204/11, obręb Glinik Dolny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.11.2019

13.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 14 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Gminy Frysztak w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym
w zakresie:
1. Budowa utwardzonego placu o pow. ok. 0,13 ha,
2. Budowa ogrodzenia terenu i oświetlenia terenu,
3. Budowa kanalizacji deszczowej,
4. Budowa fundamentu pod kruszarkę szczękową (instalację do odzysku odpadów),
5. Budowa wiaty magazynowej,
wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi gminnej wewnętrznej na część działki nr ewid. 108/5 wyznaczonej na załączniku nr 1 konturem ABCDEFA, obręb Glinik Dolny.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.3.2019

09.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 735/1, 740/4, 740/6, 740/8, 741, 752/2, 752/3, 752/4, 754/1, 756/5, 756/6 i 757/1, obr. ew. Glinik Średni.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.4.2019

09.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 1165/1, 1171/1, 1172/4, 1172/5, 1189/1, obr. ew. Gogołów 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.09.2019 r. znak: WOOŚ.442.1.2018.AD.147

03.09.2019

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie;

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.5.2019

29.08.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa oświetlenia drogi gminnej (ul. Nowa) na działkach nr ew. 54/2, 54/1, 52, 32/2, 33/2, 33/4, 34/2, 35/2, 36/3, 37/3, 38/2, 39/4, 39/11, 39/8, 41/5, 66/5, 67/5, 41/6, 396, 384, obręb ew. Frysztak.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.01.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 31 603